Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 stycznia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Gmina nie ma stacjonarnego PSZOK-u, ale od mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, w ramach wykonywania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g., cztery razy w roku w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane są odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz niebezpieczne, opony, czyli pozostałe odpady z gospodarstwa domowego. W szkołach, przedszkolach oraz na terenie gminy zbierane są zużyte baterie. Z nieruchomości wielolokalowych odpady te odbierane są przez mobilny PSZOK raz w miesiącu. Jest to korzystniejsze dla mieszkańców, bo nie muszą sami nigdzie dostarczać odpadów do stacjonarnego PSZOK-u.

Czy mimo to gmina ma obowiązek utworzyć na swym terenie stacjonarny PSZOK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?