Czy gmina ma obowiązek umieszczać w BIP i na tablicy ogłoszeń urzędu ogłoszenie dotyczące udzielanych dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina (wójt) ma obowiązek umieszczać informację w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, jeżeli jest to ogłoszenie dotyczące udzielanych datacji?

Jakie przepisy to regulują?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access