Czy gmina ma obowiązek udostępnić dane o właścicielach nieruchomości oraz ich współmałżonkach składających deklaracje i ich korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek Urzędu Statystycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Statystyczny realizuje badanie "System Jednostek do Badań Społecznych - operaty" i wystąpił do urzędu gminy o udostępnienie danych o właścicielach nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich współmałżonkach składających deklaracje i ich korekt o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail itp.).

Czy gmina ma obowiązek udostępnienia ww danych?

Czy w związku z powyższym gmina powinna poinformować mieszkańców o udostępnieniu ich danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX