Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina ma obowiązek pobierania opłaty planistycznej w przypadku umowy darowizny, przy zachowaniu pozostałych przesłanek do pobrania tej opłaty (plan i zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat)?

Jak należy rozumieć pojęcie osoby bliskiej, w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r., II OPS 3/09?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?