Czy gmina ma obowiązek dowożenia uczniów bez orzeczeń o kształceniu specjalnym do szkoły podstawowej niepublicznej, jeżeli najbliższą szkołą podstawową jest szkoła prowadzona przez gminę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii obowiązków gminy związanych z dowożeniem uczniów do szkoły niepublicznej prowadzonej przez inny podmiot niż j.s.t. Czy gmina ma obowiązek dowożenia uczniów (bez orzeczeń o kształceniu specjalnym), bądź zwrotu kosztów dojazdu do szkoły podstawowej niepublicznej, jeżeli najbliższą szkołą podstawową jest szkoła prowadzona przez gminę? W przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym czy gmina ma obowiązek dowożenia uczniów takich uczniów, bądź zwrotu kosztów dojazdu do szkoły podstawowej niepublicznej prowadzonej przez inny podmiot, jeżeli najbliższą szkołą podstawową jest szkoła prowadzona przez gminę? Czy organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową może w ramach otrzymywanej od gminy dotacji pokrywać koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów bez orzeczeń o kształceniu specjalnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX