Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w 2012 rozpoczęła realizację inwestycji mającej na celu budowę sieci wodociągowej w jednej z miejscowości, wydatki związane z przedmiotową inwestycją dotyczyły wykonania dokumentacji na przedmiotową sieć i były ponoszone w latach 2012 do 2016. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte i nie były planowane w budżecie gminy. W związku z tym, że inwestycja miała w całości służyć sprzedaży opodatkowanej to podatek naliczony z faktur dotyczących dokumentacji został odliczony w całości. Na dzień dzisiejszy przedmiotowa dokumentacja straciła ważność między innymi dlatego oraz z powodów ekonomicznych rozważana jest decyzja o zaniechaniu przedmiotowej inwestycji.

Czy w momencie podjęcia decyzji gmina powinna skorygować podatek odliczony w deklaracji za miesiąc, w którym ta decyzja zapadnie?

 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?