Czy gmina, która wyodrębni na fakturze pozycję: „VAT od otrzymanej dotacji”, powinna objąć tę pozycję podatkiem VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może uznać podatek VAT odprowadzony do US od otrzymanej dotacji w części, w której zostanie zwrócony przez mieszkańców za zwrot kosztów poniesionych przez gminę, a nie jako wkład własny podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jaki dokument obciążeniowy będzie właściwym do przekazania dla mieszkańców? Gmina realizuje projekt - budowa instalacji OZE na terenie gminy- instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy. Na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z programu RPO, jest to dotacja do kwoty netto zadania, VAT stanowi koszt niekwalifikowany. Gmina ma podpisane umowy z mieszkańcami, u których będą montowane instalacje, w umowach jest zapis, że mieszkaniec jest zobowiązany do wpłaty wkładu własnego (około 20% kwoty netto) powiększonego o kwotę podatku VAT oraz zwrotu podatku VAT od dotacji jaką gmina otrzyma na daną instalację. Zadanie ma być sfinansowane w całości tylko z dotacji oraz wpłat mieszkańców. Gmina posiada indywidualną interpretacji DKIS o numerze 0113-KDIPT1-2.4012.365.2022.2.AJB w wersji jaka wpłynęła do gminy, w systemie EUREKA numer interpretacji to 0113-KDIPT1-2.4012.365.2022.1.AJB, z której wynika obowiązek odprowadzenia podatku należnego od dotacji oraz możliwość odliczenia podatku naliczonego od wydatków. Gmina planuje odprowadzić VAT od dotacji w momencie wpływu na rachunek Gminy (stawka 23% w części dotyczącej dofinansowania dokumentacji zakupionej ze stawką VAT 23% i 8 % od pozostałego dofinansowania), traktując dotację jako kwotę brutto. Gmina planuje wystawiać faktury VAT dla mieszkańców, gdzie w pierwszej pozycji umieści kwotę netto (udział własny około 20% kwoty netto zadania) i od tego naliczy podatek VAT w stawce 8%, druga pozycja to VAT od otrzymanej dotacji jako niepodlegające opodatkowaniu. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX