Czy gmina, która posiada strategię rozwoju na lata 2018-2023, musi dokonać jej aktualizacji, bądź uchwalenia nowej ze względu... - OpenLEX

Czy gmina, która posiada strategię rozwoju na lata 2018-2023, musi dokonać jej aktualizacji, bądź uchwalenia nowej ze względu na zmianę ustawy o samorządzie gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina posiada strategię na lata 2018-2023. Czy musi dokonać jej aktualizacji, bądź uchwalenia nowej ze względu na zmianę ustawy o samorządzie gminy?

Jeśli będziemy wnioskować o środki zewnętrzne, gdzie wymaganym załącznikiem są dokumenty strategiczne, czy instytucja udzielająca dofinansowania będzie miała podstawę zakwestionowania obecnej strategii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX