Czy gmina, która odprowadza wody opadowe z drogi gminnej do rowu, może żądać od właścicieli gruntów właściwego jego utrzymania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym przedstawiła zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód tj. odprowadzania wód opadowych (z odwodnienia drogi) do rowu na długości 40 mb tego rowu. Ten sam rów w dalszym biegu jest w złym stanie technicznym i dodatkowo jest tamowany przez konstrukcje tworzone przez bobry.

Czy gmina, która odprowadza wody opadowe do tego rowu, może żądać od właścicieli gruntów właściwego utrzymania rowu na obszarze, gdzie w dokumentacji zdeklarowała, że wprowadzane przez nią wody opadowe nie mają zasięgu ponad te 40 mb rowu?

Gmina nie zgadza się uzgodnić z właścicielami rowów warunków odprowadzania wody do tych rowów, bo jest zdania, iż wody wprowadzane przez gminę tam nie dopływają (bo tak wynika z obliczeń w operacie wodno-prawnym). Ponadto gmina wnioskuje o zapewnienie właściwego utrzymania rowu przez osoby prywatne (właścicieli działek), podnosząc iż niewłaściwe utrzymania rowu wpływa na podtopienie wylotów gminy co uniemożliwia odprowadzanie wód deszczowych do omawianego rowu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX