Czy gmina, która objęła systemem gospodarki odpadami tereny niezamieszkałe, powinna dodatkowo posiadać uchwałę o górnych... - OpenLEX

Czy gmina, która objęła systemem gospodarki odpadami tereny niezamieszkałe, powinna dodatkowo posiadać uchwałę o górnych stawkach opłat za odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina, która objęła systemem gospodarki odpadami tereny niezamieszkałe, powinna dodatkowo posiadać uchwałę o górnych stawkach opłat za odpady, podjętą na mocy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX