Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina chce usunąć drzewa z obszaru chronionego krajobrazu (na obszarach tych są pewne zakazy odnośnie usuwania drzew, lecz są również odstępstwa od tych zakazów). Drzewa do usunięcia to topole obce gatunki (ok. 30 szt.) - drzewa wiekowe/przekroczony wiek rębny topól, obumarłe / w zaawansowanej fazie zamierania, zagrażające użytkownikom terenu (ścieżka pieszo-rowerowa, plac zabaw, budynki, droga). Nie są to zadrzewienia śródpolne, rosną w pobliżu terenu zabudowanego. Powodują również zamulenie rzeki (woda na tym odcinku praktycznie nie przepływa). Gmina planuje nasadzenia kompensacyjne.

Czy gmina poza złożeniem wniosku o ich wycinkę do starosty powinna mieć zgody również innych organów (np. opinia zespołu parków krajobrazowych, decyzja środowiskowa z RDOŚ)?

Czy starosta przed wydaniem decyzji zezwalającej na usunięcie drzew powinien dokonać dodatkowych uzgodnień (np. z zespołem parków krajobrazowych), chociaż ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. takich nie przewiduje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?