Czy gmina jako właściciel działki musi składać wniosek do starosty o wydanie zgody na wycinkę drzew, które rosną na działce oznaczonej w ewidencji gruntu jako: Ps III lub Rola u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina jako właściciel działki musi składać wniosek do starosty o wydanie decyzji (zgody) na wycinkę drzew, które rosną na działce oznaczonej w ewidencji gruntu jako: Ps III lub Rola w ramach ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX