Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy gmina jako organizator publicznego transportu zbiorowego w wymiarze około 115.000 km rocznie może zawrzeć w tym samym terminie trzy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na taki sam okres obowiązywania umowy (umowa nr 1 - około 40.000 km rocznie, umowa nr 2 - około 40.000 km rocznie, umowa nr 3 - około 35.000 km rocznie), przy czym przedmiot każdej umowy obejmował by po kilka tras komunikacyjnych, nie przekraczając 50.000 km rocznie, a zawarcie każdej z umów byłoby poprzedzone odrębnym ogłoszeniem, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?