Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina będzie mogła dowozić ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim oraz niepełnosprawność ruchowa) na okres: do ukończenia szkoły ponadpodstawowej do szkoły specjalnej (szkoła przysposabiająca do pracy) a nie do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego? Zalecenia realizacji kształcenia specjalnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, w ramach zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacji ruchowej należy usprawniać motorykę małą i dużą oraz słabsze funkcje poznawcze.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?