Czy główny księgowy w przedsiębiorstwie państwowym, zarządzanym przez zarządcę komisarycznego, może być zatrudniony na podstawie powierzenia w związku z planowaną prywatyzacją bezpośrednią przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w przedsiębiorstwie państwowym na stanowisku głównej księgowej. W przedsiębiorstwie nie ma dyrektora ani rady pracowniczej, jest zarządca komisaryczny. Pracownik jest zatrudniony na podstawie powołania art. 44 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Czy zarządca komisaryczny może odwołać pracownika ze stanowiska głównej księgowej i powierzyć obowiązki głównej księgowej? Czy główny księgowy w przedsiębiorstwie państwowym, zarządzanym przez zarządcę komisarycznego, może być zatrudniony na podstawie powierzenia, w związku z planowaną prywatyzacją bezpośrednią przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX