Czy główny księgowy może wnioskować o udzielenie mu czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Głowna księgowa świadczyła pracę w godzinach nadliczbowych w dniu 4 lutego 2013 r., od godziny 16:00 do godziny 20:00. Głównej księgowej nie zostanie wypłacone wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy głównej księgowej należy udzielić czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX