Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady niepalne wymienione w punkcie 7 załącznika 2a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. tj. gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania dotyczą również odpadów gleby i ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi w tym PCB?

Czy glebę i ziemię zanieczyszczoną PCB można na tej podstawie uznać za odpad niepalny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?