Czy GKRPA jest uprawniona do udostępnienia zawodowemu kuratorowi sądowemu opinii biegłych psychiatrów sądowych sporządzonej wobec osoby leczącej się na alkoholizm?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uprawniona do udostępnienia zawodowemu kuratorowi sądowemu opinii biegłych psychiatrów sądowych sporządzonej wobec osoby leczącej się na alkoholizm?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX