Czy gdyby doszło do zróżnicowania płaconych przez NFZ kwot za pacjenta w POZ na korzyść lekarzy rodzinnych, czy równoznacznie podwyżka dotyczyłaby także lekarzy medycyny ogólnej II stopnia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2017 r.
Autor odpowiedzi: Słodka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2007 r.

PYTANIE

Czy biorąc pod uwagę:

§ 1 pkt 6 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1994 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (§ 2014),

otrzymany certyfikat unijny mówiący, iż posiadam tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej potwierdzony dyplomem (powyższy tytuł został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 31 dyrektywy Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mającej na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Wyżej wymieniony dokument jest traktowany jako równoważny z dyplomem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej zgodnie z art. 41 dyrektywy Rady 93/16/EWG), - gdyby doszło do zróżnicowania płaconych przez NFZ kwot za pacjenta w POZ na korzyść lekarzy rodzinnych, czy równoznacznie podwyżka dotyczyłaby także lekarzy medycyny ogólnej II stopnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX