Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy organ administracyjno-budowlany wyda zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec złożonego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu tablicy reklamowej, możliwe jest prowadzenie postępowania w sprawie wymierzania kary pieniężnej, o której mowa w art. 37d ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p. i wydanie takiej decyzji, jeżeli w opinii organu prowadzącego postępowanie (wójta/burmistrza/prezydenta miasta) tablica reklamowa jest niezgodna z przepisami uchwały krajobrazowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?