Czy gdy gmina posiada wiedzę, że osoby fizyczne uprawiają grunt i nie obciąża ich czynszem ani podatkiem od nieruchomości, to może to być interpretowane jako domniemana zgoda właściciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy gmina posiada wiedzę, że osoby fizyczne uprawiają grunt (kwiaty, trawa - przed blokiem) i nie obciąża ich czynszem ani podatkiem od nieruchomości - to może to być interpretowane jako domniemana zgoda właściciela i czy w przypadku, gdy gmina przeprowadziłaby na gruncie tym jakieś inwestycje, czy użytkownicy mieliby prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za zniszczone uprawy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access