Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lutym 2020 r. Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności, w której Organ I instancji (RDOŚ) nałożył obowiązek ponownej oceny oddziaływania. Jednocześnie od przedmiotowej decyzji, zostały wniesione odwołania i sprawa została przekazana do Organu II instancji (GDOŚ). W kwietniu 2020 r. GDOŚ wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu OOŚ. W przekazanym wezwaniu GDOŚ oczekuje danych/informacji, które Inwestor będzie posiadał po przygotowaniu wniosków o pozwolenie na budowę i będzie je analizował w raporcie sporządzanym na potrzeby ponownej oceny oddziaływania. Inwestor planuje przekazać do GDOŚ wyjaśnienie, że dane o których mowa w wezwaniu będą dostępne na etapie projektu budowlanego i będą analizowane w trakcie ponownej oceny oddziaływania.

Jakie działania może w przedmiotowym przypadku podjąć GDOŚ?

Czy GDOŚ może wydać decyzję, w której nałoży na Inwestora po raz drugi obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?