Czy funkcjonariusz PSP ma obowiązek ujawnienia w oświadczeniu majątkowym przychodów z tytułu 500+ i 300 na dobry star?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy funkcjonariusz PSP w oświadczeniu majątkowym powinien wpisać środki otrzymane z 500+, 300 na dobry start i pomoc finansową z MOPS oraz zasiłki rodzinne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access