Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zwiększeniem wolumenu produkcji firma zakupiła dodatkową maszynę numeryczną, dla której konieczne było wybudowanie specjalnych fundamentów. Firma otrzymała od dostawcy dokładne rysunki techniczne jak mają wyglądać fundamenty pod maszynę. Maszyna została dostarczona i zmontowana dopiero po wykonaniu tych fundamentów (wartość ponad 10.000 zł).

Czy fundamenty te powinny zwiększać jej wartość początkową, czy wartość początkową budynku, czy może powinny być osobnym środkiem trwałym KŚT 291?

Spółka zakupiła także automatyczny regał wysokiego składowania, dla którego również konieczne było wykonanie fundamentów oraz żuraw, dla którego również konieczne było wykonanie fundamentów (wartość każdego z nich jest większa niż 10.000 zł). Wszystkie fundamenty zostały wykonane wewnątrz budynku produkcyjnego oddanego już do użytkowania.

Czy wartość fundamentów należy traktować jako zwiększenie wartości początkowej tych maszyn/zwiększenie wartości początkowej budynku/osobny środek trwały z KŚT 291 lub innej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?