Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wymienione są zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Interesuje mnie art. 7 ust. 1 pkt 5 - grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Skoro zostały wymienione stowarzyszenia to należy rozumieć, że fundacje nie podlegają temu zwolnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?