Czy fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej może w ramach stałej współpracy z inną organizacją pozarządową o... - OpenLEX

Czy fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej może w ramach stałej współpracy z inną organizacją pozarządową o zbliżonych celach statutowych udostępniać jej dane osób, które pozyskuje w ramach swojej działalności statutowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej w ramach stałej współpracy z inną organizacją pozarządową o zbliżonych celach statutowych chciałaby udostępniać jej dane osób, które fundacja pozyskuje w ramach swojej działalności statutowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora). Następnie taka organizacja pozarządowa dysponowałaby danymi osobowymi niezależnie od fundacji jako odrębny administrator.

Czy aby osiągnąć taki skutek wystarczające będzie zawarcie w klauzulach informacyjnych fundacji postanowienia przewidującego, że zbieranie danych odbywa się m.in. w celu udostępnienia danych organizacjom o zbliżonym celach statutowych, w tym organizacji pozarządowej skonkretyzowanej w klauzuli co do tożsamości?

Czy takie udostępnienie byłoby dopuszczalne w ramach instytucji powiązanych o zbliżonych celach statutowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?