Czy fundacja może żądać zwrotu kosztów poniesionych na transport, utrzymanie i leczenie zwierzęcia, jakie poniosła do czasu... - OpenLEX

Czy fundacja może żądać zwrotu kosztów poniesionych na transport, utrzymanie i leczenie zwierzęcia, jakie poniosła do czasu umieszczenia zwierzęcia w schronisku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja odebrała zwierzę właścicielowi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638) - dalej u.o.z. i umieściła je w prowadzonym przez siebie azylu (nie jest to schronisko w rozumieniu obowiązujących przepisów), a następnie złożyła zawiadomienie do właściwego organu tj. burmistrza. Została podjęta decyzja w przedmiocie odebrania zwierzęcia, w której nakazano umieścić zwierzę w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę.

Czy fundacja może żądać zwrotu kosztów poniesionych na transport, utrzymanie i leczenie zwierzęcia, jakie poniosła do czasu umieszczenia zwierzęcia w schronisku?

Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna do tego?

Jak należy naliczyć takie koszty, na podstawie jakich dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX