Czy fundacja ma prawo odliczać VAT proporcją od wynajmu boisk w ośrodkach macierzystych, jeśli sprzedaż wpisowego i abonamentu dla tych ośrodków jest zwolniona z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja w ramach działalności statutowej odpłatnej prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Przy zapisie na zajęcia uczestnik musi zapłacić opłatę wpisową w ramach której otrzymuje strój sportowy w którym ma obowiązek ćwiczyć.

Opłata wpisowa i miesięczny abonament są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 32 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – mamy na to indywidualną interpretację MF. Uczestnicy mają możliwość zakupu w sklepie internetowym fundacji dodatkowego stroju i sprzętu sportowego, które są sprzedawane z VAT 23% - w ramach działalności gospodarczej.

Zajęcia są prowadzone:

1. w ośrodkach macierzystych w Warszawie, fundacja ponosi wtedy koszty hal, trenerów itp. Cały przychód z prowadzenia ośrodków jest przychodem fundacji,

2. w ośrodkach franczyzowych – poza Warszawą, na podstawie umów z partnerami w całej Polsce, partnerzy ponoszą wtedy koszty hal i trenerów. Na koniec miesiąca następuje rozliczenie partnerskie na podstawie umowy. Fundacja wystawia partnerowi fakturę VAT 23% za licencję na prowadzenie zajęć, wedle autorskiej metodologii szkolenia – działalność gospodarcza fundacji. Partner wystawia fundacji fakturę za prowadzenie ośrodka. W związku z tym, że fundacja ma sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną rozlicza VAT strukturą – obecnie 17%.

Czy fundacja ma prawo odliczać VAT proporcją od wynajmu boisk w ośrodkach macierzystych, skoro sprzedaż wpisowego i abonamentu dla tych ośrodków jest zwolniona z VAT i jedyną sprzedażą opodatkowaną dla danego ośrodka macierzystego jest ewentualny zakup dodatkowy w sklepie internetowym, który może, ale nie musi wystąpić w danym miesiącu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access