Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy fundacja (nie ma statusu organizacji pożytku publicznego) musi składać sprawozdanie z działalności zarządu?

Czy fundacja (wpisana do KRS do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców - prowadzi działalność gospodarczą) składa sprawozdanie tylko w formacie XML do KRS do rejestru przedsiębiorców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?