Czy franczyzobiorca musi posiadać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji podczas, gdy takie pozwolenie posiada franczyzodawca i właściciel instalacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy franczyzobiorca musi posiadać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji podczas, gdy takie pozwolenie posiada franczyzodawca i właściciel instalacji?

Franczyzodawca ma tytuł prawny do terenu oraz budynków i instalacji, między innymi myjni samochodowej. Franczyzodawca posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni do kanalizacji. Franczyzobiorca dostaje w użytkowanie budynki oraz instalacje, prowadzi działalność na terenie tej nieruchomości, korzysta z instalacji i budynków. Eksploatuje myjnię samochodową w wyniku, czego następuje wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji. Franczyzobiorca ma podpisaną umowę na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji.

Czy franczyzobiorca powinien posiadać pozwolenie wodnoprawne i może zostać ukarany za brak tego pozwolenia, czy wystarczy, że takie pozwolenie posiada franczyzodawca, który jest właścicielem instalacji?

Franczyzodawca nie prowadzi w tym miejscu działalności, ale ponosi koszt serwisu i napraw maszyny myjącej samochody oraz koszty napraw urządzeń oczyszczających ścieki w razie awarii (bieżące utrzymanie urządzeń oczyszczających należy do franczyzobiorcy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX