Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma wyglądać dokument medyczny wydawany przez fizjoterapeutę dokument - informacja w postaci papierowej albo elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza się do dokumentacji medycznej?

Czy fizjoterapeuta ma obowiązek posiadania pieczątki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX