Czy firmy sprzątające obiekty biurowe lub świadczące usługi w zakresie sprzątania terenów zielonych powinny uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej na obsługiwanym terenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firmy sprzątające obiekty biurowe lub świadczące usługi w zakresie sprzątania terenów zielonych typu parki, zieleńce itp., gdzie zakres usług uwzględnia opróżnianie koszy na odpadki powinny uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej na obsługiwanym terenie? Jeśli tak, to czy taki przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) – dalej u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX