Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot A zlecił zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych podmiotowi C (prowadzącemu odzysk R3 w instalacji), który nie mając wystarczających środków transportu wynajął podmiot B do przewozu odpadów. Podmiot A wypełnił KPO, wskazując jako miejsce przeznaczenia odpadów miejsce prowadzenia działalności przez podmiot C, który potwierdził przyjęcie odpadów na KPO. Okazało się jednak, że podmiot B (transportujący) porzucił część odpadów na gruncie rolnym poza miejscem prowadzenia działalności przez podmiot C.

Kto w opisanej sytuacji odpowiada za gospodarowanie porzuconymi odpadami? Jaki podmiot powinien zostać zobowiązany do ich usunięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?