Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właścicielem składowiska odpadów jest gmina, natomiast trwały zarząd posiada Zakład Oczyszczania i Wodociągów (który jest jednocześnie samorządowym zakładem budżetowym gminy). Zakład ten uzyskał decyzję na zamknięcie składowiska wraz z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia ww. składowiska.

Jaki jest status ww. Zakładu w sytuacji, w której gmina podpisała umowę z firmą zewnętrzną (posiadającą zezwolenie na przetwarzanie) na wykonanie prac polegających na rekultywacji składowiska, w której to umowie zawarła oświadczenie, że za zgodą tegoż Zakładu oddaje składowisko (na okres wykonania przedmiotu umowy) w użyczenie?

Kto w opisanej sytuacji (w okresie prac rekultywacyjnych) jest zarządzającym instalacją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?