Czy firma X może stary destrukt wykorzystać na swoje potrzeby np. do utwardzania nawierzchni, ale poza miejscem jego wytworzenia, albo przekazać go osobie fizycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 13 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2020 r.

PYTANIE

Firma X w ramach świadczonych usług dokonała rozbiórki dworca PKP oraz pobliskich dróg dojazdowych. Podczas rozbiórki tych dróg okazało się, że pod nimi znajduje się "stara" droga, którą też trzeba zdemontować.

Czy firma X może ten stary destrukt wykorzystać na swoje potrzeby np. do utwardzania nawierzchni, ale poza miejscem jego wytworzenia (gdziekolwiek), albo przekazać go osobie fizycznej?

Firma X posiada wpis w BDO w Dziale X - Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zwolnienia na przetwarzanie odpadów.

Jak zaklasyfikować taki destrukt?

Zgodnie z badaniami destrukt nie zawiera substancji niebezpiecznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX