Czy firma wytwarzająca odpady, zawierając umowę z firmą na odbiór odpadów i dalsze ich zagospodarowanie, musi w niej wymienić dokładnie procesy odzysku od R1-R13?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma wytwarzająca odpady zawierając umowę z firmą na odbiór odpadów i dalsze ich zagospodarowanie musi w niej wymienić dokładnie procesy odzysku od R1-R13, że w tych procesach muszą zostać ostatecznie zagospodarowane odpady i tak samo, jeśli chodzi o proces unieszkodliwiania D1-D15 wymienia?

Czy wystarczy wpisać, że odpady zostaną ostatecznie zagospodarowane w procesie odzysku, unieszkodliwiania?

Czy taki dodatkowy wpis jest potrzebny: "zagospodarowanie odebranych odpadów będzie zgodne z hierarchią postępowania z odpadami. W pierwszej kolejności odpady zostaną poddane odzyskowi lub recyklingowi, a odpady, których nie można poddać odzyskowi/recyklingowi – mogą być przekazane do unieszkodliwiania"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX