Czy firma trychologiczna generująca odpady medyczne zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne o kodzie np. 18 01 03* i zlecająca transport tych odpadów firmie zewnętrznej powinna mieć wyznaczonego doradcę ADR?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma trychologiczna generująca odpady medyczne zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne o kodzie np. 18 01 03* i zlecająca transport tych odpadów firmie zewnętrznej powinna mieć wyznaczonego doradcę ADR określanego również jako doradca DGSA (ang. DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser) do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych?

Czy powinna również sporządzić roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za poprzedni rok w terminie do dnia 28 lutego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX