Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma szkoleniowa może żądać oświadczenia w sprawie podania numeru PESEL powołując się na art. 11 ust. 1-4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wyłącznie w celu umieszczenia go na certyfikacie ze szkolenia? Jeśli tak, czy takie oświadczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną w postaci skanu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?