Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy koncesjonowana firma świadcząca usługi ochrony osób i mienia (agencja ochrony), która w związku z zatrudnieniem pracowników pozyskuje zaświadczenia z krajowego rejestru karnego (o niekaralności) oraz oświadczenia o niekaralności, zobligowana jest do powołania IOD zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. c w związku z art. 10 RODO?

Treść Poradnika dla przedsiębiorców (UODO) str. 8 stanowi, iż cyt.: "(...) Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem zawierającym dane o wyrokach skazujących, czynach zabronionych lub powiązanych środkach bezpieczeństwa zawartych w Krajowym Rejestrze Karnym, którego funkcjonowanie jest uregulowane przepisami ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (ustawa o KRK).(...)".

Czy oznacza to, iż taki administrator (agencja ochrony) spełnia dyspozycję art. 10 RODO, tj. przetwarza dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa? Agencja gromadzi zaświadczenia, w których brak jest informacji ww., albowiem są to informacje o braku figurowania w ww. rejestrze, czy taka informacja o tym, iż podmiot nie został ujęty w KRK jest także informacją o jakiej mowa w art. 10 RODO?

Czy podmiot ma prawo do odbierania oświadczeń w ww. zakresie po okresie, w którym ww. zaświadczenia utracą swoją ważność z uwagi na upływ czasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?