Czy firma przed upływem 90 dni, na które zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne, może wystąpić o jego przedłużenie bez konieczności opracowania nowego operatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków bytowych do ziemi poprzez drenaż rozsączający. Ścieki oczyszczane są w przydomowej oczyszczalni ścieków. Pozwolenie obowiązuje do sierpnia 2024 roku.

Czy firma przed upływem 90 dni, na które pozwolenie to zostało udzielone, może wystąpić o jego przedłużenie bez konieczności opracowania nowego operatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX