Czy firma posiadająca zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych powinna posiadać nowy tytuł prawny do nieruchomości – nową umowę dzierżawy w formie aktu notarialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X posiada zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK wydane w 2018 r., które zachowuje ważność do 2028 r. Teren, na którym są magazynowane odpady jest wydzierżawiany od właściciela na podstawie umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy obowiązuje do 2021 r. i nie jest zawarta w formie aktu notarialnego.

Czy w związku z wejściem w życie ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. firma powinna posiadać nowy tytuł prawny do nieruchomości – nową umowę dzierżawy w formie aktu notarialnego?

Jak należy interpretować przedmiotowy przypadek w kontekście zapisów art. 13 u.z.u.o.?

Czy do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w trybie art. 14 u.z.u.o. organ może żądać załączenia do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie nowego tytułu prawnego w formie aktu notarialnego do nieruchomości, na której magazynowane są odpady?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX