Czy firma posiadająca wpis do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne powinna posiadać również pozwolenie na transport odpadów, jeśli transportuje do RIPOK tylko odpady komunalne wytwarzane przez siebie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2014 r.

PYTANIE

Czy firma posiadająca wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna posiadać również pozwolenie na transport odpadów komunalnych, jeśli transportuje do RIPOK tylko odpady komunalne wytwarzane przez siebie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX