Czy firma posiadająca kilka ujęć wód podziemnych o poborze powyżej 100 m3 na dobę ma obowiązek przekazywania pomiarów ilości... - OpenLEX

Czy firma posiadająca kilka ujęć wód podziemnych o poborze powyżej 100 m3 na dobę ma obowiązek przekazywania pomiarów ilości pobieranej wody do organu ochrony środowiska oraz WIOŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2012 r.

PYTANIE

Firma posiada kilka ujęć wód podziemnych o poborze powyżej 100 m3/doba. W pozwoleniach wodnoprawnych została zobowiązana do pomiaru ilości pobieranej wody ze studni z częstotliwością: raz w tygodniu, a w przypadku innego ujęcia raz w miesiącu.

Czy w związku z powyższym firma ma obowiązek przekazywać pomiary ilości pobieranej wody do organu ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) - dalej r.r.w.p.i.?

W jakich terminach należy przekazywać ww. sprawozdania: w przypadku prowadzonych odczytów poboru wody raz na tydzień i raz w miesiącu, czy dla każdej z studni wchodzącej w skład ujęcia osobno?

Czy ta sama sytuacja dotyczy wód popłucznych z SUW?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?