Czy firma po wykorzystaniu kwasu solnego może odsprzedać paletopojemniki do dalszego wykorzystania przez inny podmiot jako opakowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna zakupiła do produkcji surowiec - kwas solny w paletopojemnikach 1100 kg IBC (1000 L) do tego przeznaczonych, zakupione razem z surowcem w cenie surowca - informacja ta podana na fakturze zakupu tego kwasu.

Czy firma ta po wykorzystaniu kwasu solnego może odsprzedać te paletopojemniki do dalszego wykorzystania przez inny podmiot jako opakowanie?

Komu może je odsprzedać do dalszego wykorzystania?

Jakie wytyczne muszą spełniać ww. paletopojemniki, aby można je było odsprzedać do dalszego wykorzystania przez inny podmiot, aby nie traktować ich jako odpad 15 01 10*?

Jakie dokumenty musiałby otrzymać sprzedający te paletopojemniki od podmiotu kupującego je?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX