Czy firma odbierająca odpady komunalne ma prawo odmówić odbioru odpadów zmieszanych z posesji z dostawionych do kosza worków? - OpenLEX

Czy firma odbierająca odpady komunalne ma prawo odmówić odbioru odpadów zmieszanych z posesji z dostawionych do kosza worków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma odbierająca odpady komunalne ma prawo odmówić odbioru odpadów zmieszanych z posesji z dostawionych do kosza worków?

Firma odbierająca odpady komunalne na terenie gminy opróżniła kosz na odpady zmieszane ale już nie odebrała odpadów umieszczonych we workach obok. Powołała się na zapis regulaminu zgodnie, z którym odpady komunalne zmieszane stanowiące pozostałość po selektywnej zbiórce odpadów należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych w kolorze czarnym. Dopuszcza się stosowanie pojemników w innym kolorze pod warunkiem oznaczenia pojemnika napisem "odpady zmieszane". Choć w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy X i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług jest zapis, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie odebrana każda zebrana przez niego ilość odpadów komunalnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX