Czy firma odbierająca i transportująca azbest na składowisko powinna zgłosić zamiar przeprowadzenia prac właściwemu organowi... - OpenLEX

Czy firma odbierająca i transportująca azbest na składowisko powinna zgłosić zamiar przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy firma jedynie odbiera odpady zawierające azbest od właściciela nieruchomości powinna dokonać zgłoszeń, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - dalej r.s.w.u.a.?

W ramach środków z WFOŚiGW dofinansowany jest odbiór i unieszkodliwienie azbestu. Demontaż zlecany jest indywidualnie przez właścicieli nieruchomości wykonawcom posiadającym uprawnienia, którzy zdemontowane wyroby pozostawiają na terenie nieruchomości. Firma wybierana przez gminę ma za zadanie zabrać odpady z poszczególnych nieruchomości i wywieźć je na uprawnione składowisko. Sporadycznie firma wykonuje również zabezpieczenie odpadów przed transportem, jeżeli stwierdzi, że odpady nie zostały właściwie zabezpieczone, zgodnie z wymogami § 10 ust. 2 i ust. 3 r.s.w.u.a).

Czy w opisanym przypadku firma odbierająca i transportująca odpady prosto na składowisko powinna dokonywać przedmiotowych zgłoszeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX