Czy firma musi usunąć odpady, jeżeli wygaszenie miałoby nastąpić przed wydaniem nowego zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada zezwolenie na zbieranie odpadów ważne do 8.10.2023 r. Posiadacz odpadów złożył wniosek o zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów w terminie do dnia 5 marca 2020 roku w celu jego dostosowania do przepisów art. 14 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. Sprawa nie została jeszcze rozpoznana. Obecnie firma złożyła wniosek o wydanie nowego zezwolenia i o wygaszenie dotychczasowego zezwolenia w dwóch oddzielnych wnioskach.

Czy powinniśmy wygasić zezwolenie z datą złożenia wniosku czy z datą 6 marca?

Co z okresem od wygaszenia starego zezwolenia do wydania nowego zezwolenia (czy firma może prowadzić swoją działalności)?

Biorąc pod uwagę to, że decyzja zmieniająca nie została jeszcze wydana i w związku z wygaszeniem nie zostanie wydana.

Czy firma musi usunąć odpady, jeżeli wygaszenie miałoby nastąpić przed wydaniem nowego zezwolenia?

Co w sytuacji gdyby firma zawnioskowała o wygaszenie i wydanie nowego zezwolenia w jednym wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX