Czy firma może przekazywać część wytwarzanych odpadów do punktów, w których prowadzi się nieprofesjonalną zbiórkę danych rodzajów odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2015 r.

PYTANIE

Firma A prowadzi działalność usługową (biura, laboratoria).

Czy firma może bez przeszkód przekazywać część wytwarzanych odpadów (np. zużyte baterie, kartridże z drukarek) do punktów, w których prowadzi się nieprofesjonalną zbiórkę danych rodzajów odpadów (np. w obrębie centrów handlowych)?

Jeżeli tak, to czy konieczne jest zawarcie jakiejś umowy pomiędzy firmą A a podmiotem zbierającym odpady?

Czy przekazywane w ten sposób odpady firma A powinna uwzględniać w ewidencji odpadów?

Czy firma A ma obowiązek sporządzenia kart przekazania odpadów (KPO) i czy firma zbierająca odpady powinna potwierdzić ich przyjęcie na KPO?

Czy i jakie wymogi (np. prawne, techniczne) należy spełnić, by firma A mogła prowadzić nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów?

W jaki sposób odbywa się usankcjonowanie takiej działalności?

Czy lista rodzajów odpadów, jakie podmiot może zbierać w ramach takiej działalności, jest ograniczona jakimiś przepisami?

Czy zbierane (np. od klientów) odpady należy uwzględniać w ewidencji odpadów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access