Czy firma może przekazać dane osobowe swoich pracowników, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia w ramach grupowego... - OpenLEX

Czy firma może przekazać dane osobowe swoich pracowników, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia w ramach grupowego ubezpieczenia na życie, firmie ubezpieczeniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Naklicka Patrycja
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie obowiązki ma firma w następujących, niżej opisanych przypadkach:

1. Pracownicy posiadają możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się na życie. Wypełniają i podpisują deklarację ubezpieczeniową, którą dostarczają do Kadr. Dział Kadr przechowuje czasowo taką deklarację, po czym jest ona wysyłana listownie, bądź odbiera ją wyznaczona osoba z firmy ubezpieczeniowej. Czy takie postępowanie jest zgodne z RODO?

2. Po przystąpieniu do ubezpieczenia potrąca się składkę z wynagrodzenia pracownikowi za jego pisemną zgodą. Następnie wykazuje się takie osoby w pliku exel, który to co miesiąc wysyłany jest drogą mailową do ubezpieczyciela. Zawarte w pliku dane to: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko członka rodziny. Czy firma może wysyłać taki plik? Dodam, że firma nie ma zawartej umowy powierzenia, ponieważ firma ubezpieczeniowa nie dopełniła tego obowiązku w świetle RODO.

3. W momencie, kiedy firma nie zawarła umowy powierzenia, to czy może zabezpieczyć się w ten sposób, że pracownik złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na wysłanie ww. danych (wskazanych w oświadczeniu) w postaci e-mail do firmy ubezpieczeniowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?