Czy firma może pokryć z ZFŚS zorganizowanie imprezy integracyjnej dla jednego z oddziałów spółki, jeśli w imprezie nie biorą... - OpenLEX

Czy firma może pokryć z ZFŚS zorganizowanie imprezy integracyjnej dla jednego z oddziałów spółki, jeśli w imprezie nie biorą udziału wszyscy pracownicy spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna posiada ZFŚŚ. W regulaminie jest zapis: "Środki Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie następujących form i rodzajów działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy lub zleconej przez zakład pracy wyspecjalizowanym jednostkom: 1. wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie (tzw. wczasów pod gruszą), 2. działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy, 3. działalności sportowo-rekreacyjnej w postaci imprez sportowych, wycieczek krajoznawczych i uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy, 4. paczek świątecznych i/lub świadczeń świątecznych dla Pracowników, 5. imprez okolicznościowych z okazji np. Dnia Dziecka, Mikołajek itp.".

Czy firma może pokryć z tych środków zorganizowanie imprezy integracyjnej dla jednego z oddziałów spółki, jeśli w imprezie nie biorą udziału wszyscy pracownicy spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX